Služby

Ortopedická ambulancia poskytuje nasledujúce služby:

 • ortopedické vyšetrenie dospelých (degeneratívne ochorenia pohybového aparátu, poúrazové stavy)
 • ortopedické vyšetrenie detí nad 3 roky veku
 • ultrasonografické vyšetrenie muskuloskeletálneho systému
 • vyšetrenie stupňa plochonožia podoskopickým prístrojom
 • aplikáciu vnútrokĺbových injekcií
 • aplikáciu kolagénových injekcií Guna MD
 • podávanie infúznej liečby (analgeticko-myorelaxačné infúzie, iné, ..)
  • aplikáciu ACP - autológnej   centrifugovanej plazmy  
 • chiropraxiu
 • aplikáciu   obstrekovej  terapie  pod USG  (navigovane)
 • posudkovú činnosť (Soc. poisťovňa, Odškodnenie za bolesť, Sťaženie     spoločenského uplatnenia )
 • konzultačnú činnosť pred operačnými výkonmi na pohybovom aparáte
 • operačnú liečbu realizovanú v NsP Skalicaspoluprácu s praktickými lekármi v regióne
 • náväznosť na rajónne špecializované ambulancie ako aj nemocnice v  Skalici, Trnave, Piešťanoch, Žiline a Bratislave (rehabilitácia, detská ortopédia,  neurológia, reumatológia, neurochirurgia, ortopedická protetika, denzitometria,   scintigrafia,  CT, MRI a PET vyšetrenie, RTG protizápalová terapia, ...)
 • maloobchodný predaj detských a dospelých ortopedických vložiek, výživových doplnkov a iných produktov pre ortopedického pacienta
 • aplikácia kolagénových injekcií ChondroGrid a GUNA MD
 • aplikácia kolagénových injekcií Peptys 21, 22, 52 a regain
 • kineziotaping 

Kontakty STARDENT

 

Kontakty

Ortopedická ambulancia

MUDr. Roman Petrik ,   MUDr.   Matej  Ševčík

+421 948 557 873

Ordinačné hodiny:
utorok    8,00 hod - 15,00 hod      Dr. Petrik

streda     8,00 hod - 15,00 hod       Dr. Ševčík

štvrtok 8,00 hod - 15,00 hod      Dr. Petrik 

sobota 1x mesačne podľa obj. pac. 

facebook


Adresa

Prevádzka
Hviezdoslavova 7
Holíč, 908 51

E-mail:
romanpetrik@stardent.eu.sk

mudr.msevcik@gmail.com